• Bezpieczna pirotechnika na stadionach piłkarskich Problem ograniczonych swobód na imprezach masowych, głównie tych organizowanych na stadionach, to problem powszechny, dotykający nie tylko uczestników imprez ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych ...
  • Próby przeciwdziałania terroryzmowi państwowemu – stosunek różnych państw do poszczególnych aktów terroryzmu. Część I Terroryści celowo stroją się w terminologię wojskowego żargonu ...
BEZPIECZENSTWO NA UCZELNIACH banner 1347x732px Ccb

Sposoby przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa w subkulturze kibiców piłkarskich. Część I

Agresywne zachowania kibiców sportowych, a zwłaszcza kibiców piłki nożnej, najczęściej określane są przez społeczeństwo jako chuligańskie i skierowane przeciw obowiązującej tradycji oraz normom społecznym.[1] Obecnie większość masowych imprez o charakterze sportowym, jest pretekstem do brutalnych i nagannych wystąpień. Młodzież, nie mogąc realizować swoich potrzeb, szuka na to szansy poprzez uczestnictwo w burdach stadionowych, manifestacjach, starciach z policją czy innymi służbami porządkowymi. Takie zachowania powodują, że organizatorzy imprez sportowych starają się poprawić jakość widowisk wprowadzając rozwiązania instytucjonalne. Wiele pracy nad bezpieczeństwem na stadionach czeka niewątpliwie działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Lednica 2000. Praktyczna strona zabezpieczenia medycznego

Impreza masowa, to nie tylko forma rozrywki, kibicowanie czy rywalizacja sportowa. Ma ona jeszcze jeden szczególny, odmienny niż te codzienne charakter- religijny. Jednym z takich „wyjątkowych” wydarzeń jest Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Co roku nad jeziorem lednickim, pod symboliczną bramą Rybą spotyka się katolicka młodzież z całej Europy. Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwają przez około rok przed planowanym terminem. Pomysłodawcą i organizatorem jest dominikanin, o. Jan Góra. Organizacją zabezpieczenia medycznego zajmują się Jarosław i Małgorzata Persowie. Zaś koordynatorem działań medycznych jest Krzysztof Kaczmarek, który dowodzi medykami oraz wolontariuszami w sektorach.

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Jak postrzega się stewardów? Badanie na Targach Edukacyjnych

W piątek 15 marca grupa projektowa „Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ” zorganizowała akcję na Targach Międzynarodowych mającą ukazać, w jaki sposób ludzie postrzegają stewardów.

Uczniowie podzielili się na cztery grupy, w których postanowili przeprowadzić badanie pilotażowe na próbie 50 osób, które miało pokazać, jak Poznaniacy i Wielkopolanie oceniają pracę stewardów. W oparciu o tytuł projektu i dotychczasowe spotkania (szczególnie z przedstawicielem Wiary Lecha) uczniowie sformułowali hipotezę, która wskazywała, że ludzie (głównie kibice) źle oceniają pracę stewardów. Hipoteza ta uwzględniła wiedzę powszechną i własną obserwację. Głównym zamysłem przeprowadzenia wywiadów było zdiagnozowanie stosunków pomiędzy kibicami a stewardami.

Bezpieczeństwo imprezy masowej w kontekście strefy VIP na Stadionie Miejskim w Poznaniu

Piątek, popołudnie, cztery godziny do godziny zero. Przy kasach długie kolejki kibiców, pokrzykujących i wiwatujących, śpiewających ulubione klubowe przyśpiewki. Na stadionie pusto…

Trzy godziny do godziny zero. Pojawia się coraz więcej kibiców, co pewien czas idzie zaobserwować mniejsze lub większe grupki ludzi, przeciskających się przez bramy, omijając bramki, żeby jak najszybciej i niepostrzeżenie dostać się na stadion. Na stadionie widać krzątające się ekipy telewizyjne…

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Spotkanie z przedstawicielem kibiców Lecha Poznań

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – spotkania z przedstawicielem Stowarzyszenia Wiara Lecha. Tymi słowami p. Marcin Kawka, wiceprezes Stowarzyszenia Wiary Lecha ogłosił na drzwiach sali lekcyjnej, iż odbywa się spotkanie z Wiarą Lecha. Regulamin spotkania z Wiarą Lecha – tak właśnie zatytułowany był dokument, którego treść można było przeczytać 25 lutego br. na drzwiach sali, w której odbywało się spotkanie. W pierwszym punkcie rozdziału pierwszego czytamy: Regulamin spotkania z przedstawicielem Wiary Lecha organizowanym przez Panią Iwonę Jachnik odbywającym się w Gimnazjum nr 22, mieszczącym się przy ul. Leszka 42.

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ. Wywiad z Szefem Stewardów KKS Lech Poznań

21 lutego br. w poznańskiej Galerii Malta piłkarze Lecha Poznań spotkali się z kibicami. Odbyła się tam prezentacja całego zespołu oraz sztabu szkoleniowego i medycznego. Nie mogło zabraknąć również stewardów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem zespołu oraz kibiców. Nie mogliśmy przeoczyć takiego wydarzenia, dlatego grupa projektowa programu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” – „Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ” postanowiła wziąć pod lupę pracę stewardów podczas imprezy, a następnie przeprowadziła wywiad z osobą odpowiedzialną za pracę stewardów.

Znajdź w serwisie

Biuletyn Portalu

Patronujemy

 baner1

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku