• Bezpieczna pirotechnika na stadionach piłkarskich Problem ograniczonych swobód na imprezach masowych, głównie tych organizowanych na stadionach, to problem powszechny, dotykający nie tylko uczestników imprez ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych ...
  • Próby przeciwdziałania terroryzmowi państwowemu – stosunek różnych państw do poszczególnych aktów terroryzmu. Część I Terroryści celowo stroją się w terminologię wojskowego żargonu ...
Reklama

Stewardzi w klubach angielskiej Premier League i Championship

Będąc pod ogromnym wrażeniem angielskiego systemu zarządzania imprezą masową – meczem piłki nożnej, które miałam okazję obserwować podczas pobytu w Portsmouth, a także zainteresowaniem tematyką stewardingu (sama jestem stewardem w jednym z polskich klubów) postanowiłam dowiedzieć się jak wypadają najlepsze angielskie kluby pod względem m.in. liczby pracujących stewardów, jak wygląda praca angielskiego stewarda i w gdzie tkwi klucz do profesjonalizmu i sukcesu tego zjawiska, którego póki co próżno szukać na polskich stadionach.

PROJEKT: Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ

W ramach pracy nad projektem "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, goszczono w Gimnazjum nr 22 w Poznaniu redaktora naczelnego serwisu o bezpieczeństwie imprez masowych, p. Bartosza Grduszaka.

Spotkanie miało miejsce 8 lutego br. w siedzibie szkoły, której jedna z nauczycielek wspólnie z uczniami postanowiła zrealizować projekt promujący stewarding w Poznaniu, którego tytuł brzmi „Steward chapie, wuchta wiary sapie, TEJ”.

Systemy wspomagające ewakuację z imprezy masowej

Na początek chciałbym przytoczyć krótką informację na temat obowiązków spoczywających na organizatorze imprezy masowej. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator. Za określone zadania wynikające z przepisów prawnych spoczywają również na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także na innych właściwych służbach i organach.

 

Zanim zaczniesz ratować

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się nad zagadnieniami pierwszej pomocy, warto żebyście zaczęli od podstawowych zasad. Zanim dobierzecie się do fantoma, aby wyćwiczyć czynności RKO, których prawdopodobieństwo wykorzystania w życiu codziennym jest stosunkowo małe w porównaniu z innymi czynnościami, zacznijcie od zapoznania się z tymi niekoniecznie medycznymi, również wchodzącymi w skład pierwszej pomocy przedmedycznej. Zanim rzucicie się heroicznie do osoby leżącej nieprzytomnie na ulicy, warto uświadomić sobie jakie macie prawa i obowiązki. Jest kilka aktów prawnych które powinniście znać. Mowa jest o obowiązku obywatelskim udzielenia pierwszej pomocy, nawet pod groźbą kary za jej nieudzielenie.[1][2] [3][4]

Znajdź w serwisie

Biuletyn Portalu

Patronujemy

 baner1

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku