• Bezpieczna pirotechnika na stadionach piłkarskich Problem ograniczonych swobód na imprezach masowych, głównie tych organizowanych na stadionach, to problem powszechny, dotykający nie tylko uczestników imprez ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych ...
  • Próby przeciwdziałania terroryzmowi państwowemu – stosunek różnych państw do poszczególnych aktów terroryzmu. Część I Terroryści celowo stroją się w terminologię wojskowego żargonu ...
Reklama

Słów kilka o systemie stewardingu stadionowego w Anglii i Walii

W Anglii i Walii steward to przedstawiciel klubu obecny na stadionie i obserwujący widzów w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim fanom. Odznaczający się jasnym kolorem ubioru i posiadający krajowe kwalifikacje uprawniające do roli stewarda podczas spotkań piłkarskich [www.premierleague.com]. Osoby te działają zgodnie generalnymi rekomendacjami zawartymi w „Guide to Safety at Sports Grounds” i wymogami Certyfikatu Bezpieczeństwa [Departament for Culture, Media and Sport 2008, s.40].

Kim jest pracownik ochrony?

Pracownikiem ochrony jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach handlowych, w miejscach użyteczności publicznej, w trakcie imprez masowych lub konwojująca pieniądze czy towary. Może nim być również pracownik zajmujący się planowaniem i realizacją systemu ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach: ochrony osób, mienia, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych i innych.

Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowego

Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, niszczą bowiem bezpośrednie mienie, a często również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, powodują także duże straty materialne. Pożar jest to każdy przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Inaczej mówiąc jest to proces utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem. Utlenianie jest zjawiskiem bardzo powszechnym w przyrodzie. Polega ono na egzotermicznej reakcji materiału z tlenem. Szybkość utleniania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Kim jest steward? Co to jest impreza masowa?

W polskiej literaturze jest prawie niemożliwym odszukać pełną i jednoznaczną definicję stewarda stadionowego. O stewardach i stewardingu wprost nie mówi również obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.[1] Zagadnienie próbowano zdefiniować w rodzimej prasie, niestety próby wskazania znaczenia funkcji stewarda okazują się niewystarczające. W jednym z magazynów sportowych można zasięgnąć informacji, iż stewardami są osoby w jaskrawych kamizelkach, które jako pierwsze powinny pojawić się przy osobie wymagającej udzielenia nagłej pomocy medycznej.[2]

Znajdź w serwisie

Biuletyn Portalu

Patronujemy

 baner1

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku