• Bezpieczna pirotechnika na stadionach piłkarskich Problem ograniczonych swobód na imprezach masowych, głównie tych organizowanych na stadionach, to problem powszechny, dotykający nie tylko uczestników imprez ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część I Aspekt zagrożenia zamachami terrorystycznymi w Polsce należy rozpatrywać na płaszczyźnie zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego ...
  • Działania antyterrorystyczne podejmowane przez Polskę u progu XXI wieku. Część II Koordynacja działań antyterrorystycznych w Polsce nastąpiła dopiero po atakach w Stanach Zjednoczonych ...
  • Próby przeciwdziałania terroryzmowi państwowemu – stosunek różnych państw do poszczególnych aktów terroryzmu. Część I Terroryści celowo stroją się w terminologię wojskowego żargonu ...
ATIPWN

Pożary i system zabezpieczenia przeciwpożarowego

Pożary stanowią jedną z najdotkliwszych i najgroźniejszych klęsk żywiołowych, niszczą bowiem bezpośrednie mienie, a często również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, powodują także duże straty materialne. Pożar jest to każdy przypadek niekontrolowanego procesu spalania materiałów palnych. Inaczej mówiąc jest to proces utleniania się materiałów palnych, czyli łączenia się materiałów palnych z tlenem. Utlenianie jest zjawiskiem bardzo powszechnym w przyrodzie. Polega ono na egzotermicznej reakcji materiału z tlenem. Szybkość utleniania wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

Kim jest steward? Co to jest impreza masowa?

W polskiej literaturze jest prawie niemożliwym odszukać pełną i jednoznaczną definicję stewarda stadionowego. O stewardach i stewardingu wprost nie mówi również obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.[1] Zagadnienie próbowano zdefiniować w rodzimej prasie, niestety próby wskazania znaczenia funkcji stewarda okazują się niewystarczające. W jednym z magazynów sportowych można zasięgnąć informacji, iż stewardami są osoby w jaskrawych kamizelkach, które jako pierwsze powinny pojawić się przy osobie wymagającej udzielenia nagłej pomocy medycznej.[2]

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

W trakcie trwania imprezy mogą wystąpić zachorowania i obrażenia typowe dla pomocy doraźnej, które będą zaopatrywane rutynowo (miedzy innymi zasłabnięcia i omdlenia), jak i poważniejsze (ostre incydenty kardiologiczne, niewydolność oddechowa). Plany ewentualnych wypadków powinny uwzględniać zarówno opiekę medyczna nad uczestnikami i widzami, którzy zachorowali lub doznali obrażeń, jak i możliwość zdarzenia się wypadków masowych.

Imprezy masowe pod lupą

Imprezy masowe – wydawać się może, że to temat wąski i niezbyt skomplikowany, jeśli jednak zagłębimy się w interpretację przepisów prawnych dotyczących tego zagadnienia, napotkamy problemy. Mimo że powstało wiele komentarzy do Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504, z późn. zm.), pewne sporne kwestie nie zostały w nich jasno określone i tym samym są źródłem sporów wśród osób zainteresowanych.

Stewarding

Stewarding to program będący wynikiem raportu UEFA krytycznie oceniającego bezpieczeństwo oraz obsługę kibiców podczas meczów piłki nożnej organizowanych na polskich stadionach. Program Stewarding został opracowany zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi, pod nadzorem Departamentu Bezpieczeństwa i Infrastruktury Stadionowej UEFA przez komórki PZPN odpowiedzialne za bezpieczeństwo na stadionach, przy współudziale światowej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa, a później był sukcesywnie wdrażany w większych klubach piłkarskich w Polsce.

Znajdź w serwisie

Biuletyn Portalu

Patronujemy

ATIPWN2 

Blog

baner na OIM2

Jesteśmy na Facebooku